Documente financiare - 2020

 Nr. Data   Documente pentru perioada anului 2020   Descarca arhive cu xls si pdf   Contabil 
   Situatii financiare trim I  sit-fin-martie.pdf  Purcariu Luci Margareta 
   Situatii financiare trim II  sit-fin-iunie.pdf  Balteanu Luminița
   Situatii financiare trim III  sit-fin-sep.pdf  
   Situatii financiare trim IV    
   Indicatori trimestriali Buget local    
       
 25 feb  Buget initial cu estimari  bug-ini-20.pdf  
   Buget initial - sectiunea de functionare  bug-ini-20-sf.pdf  
   Buget initial - sectiunea de dezvoltare  bug-ini-20-sd.pdf  
       
 23 Apr  Buget cu estimari rectificat   rectif-buget23Apr.PDF  
   Buget rectificat - sectiunea de functionare  rectif-buget23Apr-sf.PDF  
  Buget rectificat - sectiunea de dezvoltare  rectif-buget23Apr-sd.PDF  
       
 21 Mai  Buget cu estimari rectificat   buget-rectif-mai.PDF  
   Buget rectificat - sectiunea de functionare  buget-rectif-mai-sf.PDF  
   Buget rectificat - sectiunea de dezvoltare  buget-rectif-mai-sd.PDF  
       
 3 Aug  Buget cu estimari rectificat   buget-rectif-aug.PDF  
   Buget rectificat - sectiunea de functionare  buget-rectif-aug-sf.PDF  
   Buget rectificat - sectiunea de dezvoltare  buget-rectif-aug-sd.PDF  
       
 22 Sep  Buget cu estimari rectificat   Buget-rectificat-sep.PDF  
   Buget rectificat - sectiunea de functionare  Buget-rectificat-sep-sf.PDF  
   Buget rectificat - sectiunea de dezvoltare  Buget-rectificat-sep-sd.PDF  
       
  13 Noi  Buget cu estimari rectificat   buget-rectif-noi.PDF  
   Buget rectificat - sectiunea de functionare  buget-rectif-noi-sf.PDF  
   Buget rectificat - sectiunea de dezvoltare  buget-rectif-noi-sd.PDF