Documente financiare - 2019

 Nr. Data  Documente pentru perioada anului 2019  Descarca arhive cu xls si pdf  Contabil
   Situatii financiare trim I  sit-fin-mar.PDF   Purcariu Luci Margareta  
   Situatii financiare trim II  sit-fin-iun.PDF   Balteanu Luminița 
   Situatii financiare trim III     Rotaru Ramona
   Situatii financiare trim IV  sit-fin-dec.PDF  
   Indicatori trimestriali Buget local    
       
 25 feb  Buget initial cu estimari  bug-ini-feb.PDF  
   Buget initial - sectiunea de functionare  bug-ini-sf.PDF  
   Buget initial - sectiunea de dezvoltare    
   Buget initial venituri proprii  bug-ini-ven-pro.PDF  
       
 21 Mai  Buget cu estimari rectificat   bug-rec-mai.PDF  
   Buget rectificat - sectiunea de functionare  bug-rec-mai-sf.PDF  
   Buget rectificat - sectiunea de dezvoltare  bug-rec-mai-sd.PDF  
       
  17 Dec  Buget cu estimari rectificat   bug-rec-dec.PDF  
   Buget rectificat - sectiunea de functionare  bug-rec-dec-sf.PDF  
   Buget rectificat - sectiunea de dezvoltare  buget-dec-sd.PDF