Actele necesare pentru desfacerea cãsãtoriei prin acordul soţilor

Actele necesare pentru desfacerea cãsãtoriei prin acordul soţilor

Ofiţerul de stare civilã constatã desfacerea cãsãtoriei, prin divorţ pe cale administrativã, dacã soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, nãscuţi din cãsãtorie sau adoptaţi.

   Cererea de divorţ pe cale administrativã se face în scris, se depune şi se semneazã personal de cãtre ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilã delegat de la primãria care are în pãstrare actul de cãsãtorie sau pe raza cãreia se aflã ultima locuinţã comunã a soţilor.

ACTELE NECESARE:

   - Actele de identitate, în original şi copie xerox;
   - Certificatele de naştere, în original şi copie xerox;
   - Certificatul de căsătorie, în original şi copie xerox;
   - Declaraţie datã în faţa ofiţerului de stare civilã, în situaţia în care ultima locuinţã comunã declaratã nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ã în actele de identitate;
   - Livret de familie, în original;
   - Dosar de încopciat.

  • Dovada achitarii taxei de 500 de lei, stabilită de lege .

Taxa privind desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor este de 500 lei şi se achită la casieria Primăriei comunei.