Actele necesare înregistrării decesului violent

Actele necesare înregistrării decesului când acesta se datorează unei sinucideri,unui accident sau altor cauze violente,precum şi în cazul găsirii unui cadavru

1. Certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul;
2. Dovadă eliberată de Poliţie sau Parchet din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces precum şi aprobarea înregistrării decesului peste termenul legal;
3. Proces verbal întocmit de medic în cazul cadavrului neindentificat;
4. Actul de indentitate al persoanei decedate;
5. Livretul militar sau adeverinţa de recrutare (ptr. persoane până la vîrsta de 60 ani);
6. Certificatul de naştere al persoanei decedate, în original şi copie xerox;
7. Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, în original şi copie xerox;
8. Actul de indentitate al persoanei care declară decesul, în original şi copie xerox.

Precizări: Declaraţia se face în termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.