CONSTRUIRE SALA DE FESTIVITATI

UAT COMUNA DESA JUDETUL DOLJ

NR.862/27.02.2020

 

ANUNT 2 - CONSTRUIRE SALA DE FESTIVITATI 

 

Unitatea administrativ teritoriala Comuna Desa reprezentata prin Primar Badoiu Gabriel,titular al proiectului ,"CONSTRUIRE SALA FESTIVITATI" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE SALA DE FESTIVITATI" propus a fi amplasat in comuna Desa, sat Desa, str. Calea Teculescu, nr 4, judetul Dolj.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj,din Craiova, strada Petru Rares,nr 1, judetul Dolj, in zilele de luni-joi intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

Semneaza Primar

Descarca document PDF- Anunt-Construire-Sala-Festivitati.pdf publicat de catre Georgiana RisteaScanned-image_27-02-2020-101216.pdf