Construire Sala de Festivitati

UAT COMUNA DESA JUDEȚUL DOLJ

NR. 850/26.02.2020

ANUNȚ - CONSTRUIRE SALA DE FESTIVITATE

Unitatea administrativ teritoriala Comuna Desa reprezentata prin Primar Badoiu Gabriel, titular al proiectului “CONSTRUIRE SALA DE FESTIVITATE’ anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE SALA DE FESTIVITATE, propus a fi amplasat in comuna Desa, sat Desa. str. Calea Teculescu.nr 4, județul Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, strada Petru Rares, nr.l, județul Dolj, in zilele de luni - joi intre orele 8,00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14,00 precum si la următoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Semneaza Primar Badoiu Gabriel,

Descarca document PDF - Anunt-Construire-Sala-Festivitati.pdf publicat de catre Georgiana Ristea.