PRIMARIA COMUNEI DESA

Judetul Dolj

Hotarari Consiliul Local Desa» hotarare Frontiera de Stat -
» -
» -
» -
» -
» hotarare impozite si taxe locale -
» hotarare taxe bransare apa -
» proiect de hotarare subventii APIA -
» proiect de hotarare privind procedura de achizitie publica a unui tractor -
» proiect de hotarare aprobare PUG -
» proiect de hotarare inchiriere 15 mp teren domeniu public -
» proiect de hotarare incheiere contract reprezentare juridica -
» Convocare sedinta ordinara 26.02.2013 -
» Hotarare privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice -
» Hotarare concesionare suprafata de 7,00 ha -
» Hotarare plata naveta cadre didactice pe lunile iulie, august si septembrie -
» Hotarare stabilire cota combustibil microbuz scolar -
» Hotarare concesionare 1,00 ha -
» Hotarare concesionare 60 mp -
» Hotarare concesionare 50 mp -
» Hotarare concesionare 400 mp -
» Hotarare desemnare reprezentant Consiliul Local Desa in CEAC -
» Hotarare plata naveta cadre didactice pe lunile mai, iunie -
» Hotarare aprobare stat de functii -
» Hotarare privind planul de ocupare al functiilor publice -
» Hotarare desemnare reprezentant al Consiliului Local Desa in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Desa -
» Hotarare privind rectificarea bugetului pe trimestrul III -
» Hotarare renuntare functie consilier local -
» Hotarare privind validarea mandatului de consilier local -
» Hotarare privind naveta cadrelor didactice pe lunile martie, aprilie -
» Hotarare privind reformularea hotararii nr.38/2015 -
» Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta -
» Hotarare privind rectificarea bugetului -
» Hotarare privind tarifele utilizate pentru inchirierea autocamoinului -
» Hotarare privind majorarea salariului cu 12% -
» Hotarare privind desemnarea conducerii Clubului Sportiv "Vinatorul Desa" -